Welkom !


Muziekinstrumenten in de oudheid ? En dan vooral bij de Grieken en de Romeinen. Dat is wat je hier zal aantreffen. Hoe zagen ze eruit, waar werden ze gebruikt en wie bespeelde ze ? Een opmerkelijke zoektocht brengt ons interessante afbeeldingen en vondsten uit de Antieke Oudheid. Deze website is ontstaan dank zij een paper die ik heb geschreven aan de Rijksuniversiteit Gent en wordt nu on-line gezet voor al diegene die ge´nteresseerd zijn in muziekinstrumenten.

Een speciaal dankwoordje aan het Allard Pierson Museum te Amsterdam, het Martin Von Wagner Museum te Wurzburg, het museum valkhof te Nijmegen, Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek, het Konkinklijk Penningkabinet te Leiden, het Instituut Papyrologie te Leiden, het Gemeentemuseum van Den Haag, Het nationaal museum te Copenhagen, het Aquincum Museum te Budapest, het Centre for Acropolis studies, het Burg Linn museum, het Archeologisch instituut van de Universiteit te Heidelberg, het Nationaal Poznan Museum, het Fries museum te Leeuwarden, het stedelijk museum te Zwolle, het Thermenmuseum te Heerlen, het Drents museum te Assen, en het Rheinische Landesmuseum te Bonn voor de schitterende foto's van de muziekinstrumenten en beelden !
(voor links naar deze musea verwijs ik U naar 'links')

Ook een special dank u aan Bill Thayer voor het lezen en verbeteren van mijn Engelse vertaling van mijn site. Bekijk ook ZIJN SITE. Die is ongelooflijk fantatisch goed !!

Voor suggesties, interessante links etc.. mail gerust !

Ik wens U een leerrijke surfervaring !